آموزش باید لذت‌بخش باشد و آدم را شکوفاتر کند.
این طور فکر نمی‌کنید؟